نویسنده = امیرحمزه سالارزایی
نقد دیدگاه فاضل مقداد از عنوان مجرمانه محاربه با رویکرد ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10257.1037

امیرحمزه سالارزایی؛ جمیله افروشته