تماس با ما

پیگیری وضعیت مقاله ها : از ساعت 8 الی 14 روزهای فرد  تلفن:  02532103361 

آدرس ایمیل مجله: rcjl@qom.ac.ir

آدرس پستی: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق کدپستی: 3716146611


CAPTCHA Image