نشریه پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه دانشگاه قم

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1- مقاله ارسالی باید مسأله محور و شامل نتایج علمی جدید باشد.

2- مقاله نباید به مجله دیگر ارسال شده یا در نوبت چاپ قرار گرفته باشد.

3- دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده (نویسندگان) بوده و پذیرش مقاله به معنای تأیید دیدگاه نویسندگان نمی‌باشد.

4- قبل از ارسال مقاله به تناسب موضوع مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

5- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، ذکر نام استاد (اساتید) راهنما الزامی است.

6- سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

7- رعایت اصول اخلاقی پژوهش همچون: امانت‌داری، پرهیز از جعل، تحریف و سرقت علمی در نوشتار الزامی است.

8- رعایت اصول داوری از جمله: ‌بی‌طرفی، انصاف در نقد و رازداری الزامی است.

9- ترجمه مقالات بدون نقد و تحلیل قابل چاپ نیستند.

10- این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.


11-فرم تعارض منافع نویسنده با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

12-تمامی مقالات دارای دسترسی باز هستند که از CC By تبعیت می کنند.

 " نشریه پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه دانشگاه قم با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و تمامی مقالات  این نشریه جهت کنترل راستی آزمایی توسط نرم افزار سمیم نور، مشابهت یابی می گردد. لذا مقالاتی که درصد بالایی از مشابهت داشته باشند از پروسه داوری خارج خواهند شد.  

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-300 

واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

صفحه 234-254

10.22091/rcjl.2023.9240.1020

محمد حسن حائری؛ سید محمود میرنوربخش؛ سعیده معصومی حصاری


شناسنامه نشریه

ابر واژگان