راهنمای نویسندگان

شرایط اولیه پذیرش مقاله

نشریه «پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

-  مقالات ارسالی به نشریه « پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

- با توجه به اینکه همه مقالات فارسی  ابتدا در سامانه سمیم نور(برای مقالات فارسی) و در iThenticate (برای مقالات انگلیسی) مشابهت یابی می شوند، برای تسریع  فرایند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنون کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه)

خاصی باشد، نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.

*** یادآوری می شود، نشریه از پذیرش مقالات دانشجویان معذور است، حتما باید یکی از نویسندگان عضو هیات علمی باشد.

روند ارسال مقاله به نشریه

- نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

مجله پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید در موضوعات ذیل است را می پذیرد:

1) فقه و حقوق مذاهب مختلف اسلامی.

2) فقه مدنی و جزایی.

3) فقه اقتصادی.

4) فقه محیط زیست.

5) حقوق مدنی.

6) حقوق جزا و جرم شناسی.

7) حقوق نفت و گاز.

8) حقوق بین الملل اسلامی.

9) حقوق عمومی.

10) فقه حکومتی و سیاسی.

تمام موضوعات فوق با رویکردی مسائل مستحدثه باید باشد

 

 

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

 

حجم مقاله

 تعداد واژگان مقاله: بین 6500 تا 8000 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 5 تا 8 کلیدواژه

تعداد واژگان چکیده اصلی: 200 تا 250 واژه (چکیده باید شامل هدف، تبیین موضوع، روش، نتایج مهم پژوهش باشد)

تعداد واژگان چکیده مبسوط:500 تا 600 واژه

 نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

**** یادآوری: تعداد نویسندگان مقالات نباید بیش از سه نفر باشد.

**** اسامی نویسندگان باید صرفا در سامانه درج شود. به هیچ وجه مشخصات نویسندگان در فایل ورد ارسال نشود، در این صورت مجله صرفا اطلاعات مندرج در سامانه را مبنا قرار خواهد داد. بنابراین هنگام درج اسامی نویسندگان، به ترتیب درج نویسندگان توجه داشته باشید.

*** مقالاتی که مستخرج از پایان نامه باشد، دانشجو نویسنده اول و استاد راهنما نویسنده مسئول خواهد بود.

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

 

نکته: ترجیحا ایمیل نویسندگان باید ایمیل سازمانی یا دانشگاهی باشد.

 

درج کد Orcid برای نویسندگان لازم است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:https://orcid.org/register

 

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1.  دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

3افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

ساختار مقاله

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان

2. چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج)

3. مقدمه (شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی)، اهمیت و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)

نکته: پیشینه تحقیق در همه مقالات ارسالی الزامی است. و حتما باید نوآوری و تفاوت پژوهش ارسالی با پژوهش های پیشین دقیق تبیین شود.

4. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)

5. نتیجه گیری

6. بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند، الزامی است.

7. کتابنامه (منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند).

8. چکیده مبسوط به زبان انگلیسی. 

 

 درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتابنامه

*** روش استناد دهی: APA

 درج پانویس

* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

* از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است).

*نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن

ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: (بقره،5)

*ارجاع به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه،50)

* به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

*اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش کتابنامه مقاله نیز درج شود.

*استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، سال انتشار،حرف ج شماره جلد، حرف ص. شماره صفحه).

(در صورتی که از چند صفحه پیاپی استفاده شده باشد، به صورت مثلا: صص. ۲۳-۲۵درج خواهد شد. (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از چپ به راست نوشته شود) .

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998م

*در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا (a , b) برای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.

*اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

*اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

* در صورتی که نویسنده در متن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد، باید نام منبع را تکرار کند (استفاده از عبارات: همان، همانجا، پیشین نادرست است).

کتابنامه(فهرست منابع پایانی)

*** قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای کتابنامه درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

*در بخش References که منابع به انگلیسی درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل ، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال:Alston, W

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998م

* درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

* منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش کتابخانه درج شوند).

*نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

* اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید نام نویسنده درج شود، استفاده از خطر تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.

 

نحوه ارجاع به مقالات

 * نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله (به صورت ایتالیک)، عدد دوره(عدد شماره). عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله (بدون ذکر حرف ص. یا p).

* برای درج عنوان مجله، نیازی به درج واژه های نشریه، مجله، فصلنامه، دوفصلنامه، ماهنامه نیست.

 

نحوه ارجاع به کتاب

 *برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت «بی‌جا»، «بی‌نا» و «بی‌تا» درج شود.

* نام خانوادگی، نام. (سال انتشار).  عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک). (ج شماره جلد). (چاپ شماره چاپ) (مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی). محل نشر: ناشر.

نحوه ارجاع به یک مقاله از مجموعه مقالات

* نام خانوادگی، نام (نویسندگان مقاله). (سال انتشار).  عنوان مقاله ( به صورت ایتالیک). واژه (در:) عنوان مجموعه مقاله (به شکل بولد). (ج شماره جلد). (چاپ شماره چاپ) (مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی). محل نشر: ناشر، ص (درج شماره صفحات مقاله در مجموعه مقاله).

نحوه ارجاع به یک منبع الکترونیکی

*نام خانوادگی، نام (پدیدآورندگان). (سال انتشار). عنوان مطلب. عبارت (قابل دسترس در:) درج لینک مستقیم مطلب الکترونیکی.