کلیدواژه‌ها = &quot
بازپژوهی فقهی-حقوقی حکم وضعی وتکلیفی پزشک در سقط جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10022.1034

پرویز باقری؛ عبدالجبار زرگوش نسب