بررسی فقهی و حقوقی حکم خردشدگی و ترک‎خوردگی ستون فقرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی و عضو گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

2 دانش پژوه سطح سه جامعه الزهراء (س)

چکیده

در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک‎خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل‎گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک‌خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده‎های حقوقی نشان می‌دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک‌خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه‎ای برای خردشدگی و ترک‎خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک‎خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی‌گردد. بنابراین چنین آسیب‎هایی موضوع تعیین ارش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی فقهی و حقوقی حکم خردشدگی و ترک‎خوردگی ستون فقرات

نویسندگان [English]

  • reza poorsedghi 1
  • سیده ثریا موسوی 2
1 Researcher of the Forensic Jurisprudence Studies Office and a member of the Principles Group of the Jurisprudence Center of the Imams of Athar (A.S.).
2 دانش پژوه سطح سه جامعه الزهراء (س)
چکیده [English]

در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک‎خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل‎گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک‌خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده‎های حقوقی نشان می‌دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک‌خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه‎ای برای خردشدگی و ترک‎خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک‎خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی‌گردد. بنابراین چنین آسیب‎هایی موضوع تعیین ارش است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ستون فقرات
  • خرد شدگی
  • ترک خوردگی
  • دیه
  • ارش