بررسی فقهی حقوقی قاعده نفی سبیل در مذاکرات هسته‌ای وین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات و معارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق، ایران، دانشگاه قم، شهر قم

2 الهیات ومعارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق، ایران ، دانشگاه قم، شهر قم

10.22091/rcjl.2023.9111.1017

چکیده

روابط ایران و غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران با فراز و نشیب های گسترده‌ای همراه بوده است اما در نهایت در سال های اخیر، این مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب بوده که به یکی از مهمترین محورهای تنش میان دو کشور تبدیل شده است. درست به همین دلیل است که جدای از تمامی مولفه هایی که در چهارچوب روابط دو طرف می توان به آنها اشاره کرد، این مذاکرات اتمیِ جاری در وین است که سیر آتی روابط ایران و غرب را نیز ترسیم خواهد کرد.

تنش ها و سردی روابط میان ایران و آمریکا هیچوقت به یک درگیریِ تمام عیار نظامی میان این دو کشور ختم نشده است با این حال، دو طرف در ابعادی محدودتر با یکدیگر تنش هایی را تجربه کرده‌اند. ایران و آمریکا در قالب تنش های محدودِ خود همواره در معرض یک درگیری همه جانبه قرار داشته‌اند.

اکنون در این پژوهش برآن شدیم تا نمایی از رسیدگی بین‌المللی به تخلف امریکا در برجام را با تطبیق با اصول اسلامی و حقوقی تبیین نماییم و با تحلیلی بر ماهیت برجام به چگونگی اعتراض به این تخلفات در عرصه بین‌المللی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات