قلمرو وظایف ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری در برخورد با اشخاص غیر مرتبط با جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران

2 دانشجوی دکتری. دانشگاه میبد

3 گروه الهیات. دانشکده علوم انسانی.دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران

چکیده

گاه تبعات جرم گریبانگیر سایر افرادی می‌شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته‌اند.از همین رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار می‌گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست ماموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می‌توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیر مرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون‌گذار ما به‌گونه‌ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر(غیر موثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می‌شود در حالی که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره‌آورد این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The scope of duties of law enforcement officers and judicial officers in dealing with persons unrelated to crime

نویسندگان [English]

  • Ardavan Arzhang 1
  • mohammadreza ghorbani 2
  • fatemeh alizadeh 3
1 Department of Theology. Faculty of Humanities. Yasouj University. Yasouj Iran
2 ph.d student
3 Department of Theology. Faculty of Humanities, Yasouj University. Yasuj Iran
چکیده [English]

Sometimes, the consequences of the crime affect other people who did not play a role in the realization of the committed crime. Therefore, the limits of the officers' duties and powers in dealing with persons unrelated to the crime, as well as dealing with the criminal and the crime itself, must be documented by the law and of course clear and transparent.Sometimes a person is pursued by the officers after committing an obvious crime, then hides in a residential house or a scientific environment during the pursuit to escape from the hands of the police officers. In this case, what is the duty of the officers? Can they enter the privacy of persons unrelated to the crime without a court order? The view of our legislator is that for the inspection of houses, whether the place belongs to the accused person or another person (ineffective in the realization of the crime), he has not established different laws, and in both cases, the same law is applied, while the difference and separation in this The item is required. The proof of this difference and the need to create a different view is the result of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bailiff
  • persons unrelated to the crime
  • obvious crimes
  • invisible crimes