جستاری در مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم با مطالعه فقه و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

10.22091/rcjl.2024.9866.1028

چکیده

مبارزه با تروریسم یکی از مسائل امنیتی وحقوق بشری ملت‌ها و دولت‌ها می‌باشد. این معضل امنیتی دامن گیر تمام کشورهای بزرگ و کوچک شده‌است. مبارزه با ترور و گروه‌های تروریستی و نفی هرگونه حمایت و تعامل با آن‌ها مورد تاکید قوانین و مقررات بین‌المللی است. هرکشوری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب جرم تروریستی شود به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط موجود، مسئولیت کیفری و مدنی دارد. هدف از این مقاله واکاوی مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم به عنوان یک پدیده در نقض حقوق بشر با بررسی اسناد بین‌المللی و بیان نواقص این حوزه می‌باشد. این پژوهش با مطالعه‌ی کتب و مقالات و سناد بین‌المللی در حوزه مسئولیت کیفری دولت‌ها در پدیده‌ی تروریسم و نقض حقوق بشر با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته‌شده‌است. از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که در اسناد بین‌المللی باید مسئولیت کیفری دولت‌ها علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم تروریستی به جدیت دنبال شد. زیرا اگر این مهم مورد توجه قرار نگیرد حجم زیادی از انسان‌های بیگناه کشته و ترور می‌شوند و خسارت‌های زیادی برجای می‌ماند و همچنین نظم، صلح و امنیت جهانی به هم خواهد خورد و کشورهای متخاصم وتروریست از مسئولیت کیفری مبرا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the criminal responsibility of governments for terrorism by studying Jurisprudence and international law

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadi 1
  • Muhammad Rasul blacksmiths 2
1 Assistant Professor, Department of law, Payame noor University, Iran, PO BOX 19395-3697, Tehran, IRAN, Email: Amir.Ahmadi@pnu.ac.ir , Tel: +989183588179
2 Full professor of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Department, University of Tehran (Farabi Qom Campus)
چکیده [English]

The fight against terrorism is one of the security and human rights issues of nations and governments. This security problem has affected all countries, large and small. The fight against terrorism and terrorist groups and the denial of any support and interaction with them is emphasized by international laws and regulations. Any country that directly or indirectly commits a terrorist crime has criminal and civil liability under international conventions and existing conditions. The purpose of this article is to investigate the criminal responsibility of governments for terrorism as a phenomenon in human rights violations by examining international documents and highlighting the shortcomings in this area. This research has been written by studying books, articles and international documents in the field of criminal responsibility of governments in the phenomenon of terrorism and human rights violations by descriptive and analytical methods. From research, it can be concluded that in international documents, the criminal liability of governments should be seriously pursued in addition to the criminal liability of natural persons who have committed a terrorist crime. Because if this issue is not taken into account, a large number of innocent people will be killed and assassinated, and a lot of damage will be left, as well as world order, peace and security, and hostile and terrorist countries will be acquitted of criminal responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal responsibility
  • Governments
  • Mass murder
  • Terrorism
  • Human rights