بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه ومبانی حقوق اسلامی .الهیات ومعارف اسلامی.قم.قم.ایران

2 فقه ومبانی حقوق اسلامی ،الهیات ،قم ،قم ،ایران

10.22091/rcjl.2024.10169.1036

چکیده

در نظام کنونی در صحنه روابط بین الملل، شاهد افزایش اقدامات یک‌ جانبه ایالات متحده آمریکا ، برای نادیده گرفتن حقوق سایر دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران هستیم . این کشور ، همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای درحال توسعه استفاده می کند . ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات مداخله گرایانه خود را بمنظوررعایت وتضمین حقوق بشرتوجیه می کند، اما این کشور، به یکی از ناقضان حقوق بشر تبدیل شده است.اخیرا دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران نموده است و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است .مساله تحقیق این است که مشخص شود ، اقدام آمریکا به بهانه حمایت از فعالیت‌های تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، پولشویی در منطقه و...چه جایگاهی در نظام بین المللی عرفی ومعاهداتی دارد وایران درمقابل ازچه حقوقی برخورداراست .هرچند در گذشته تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است اما نوآوری مقاله این است که اولا مشخص می سازد که اقدام آمریکا فاقد وجاهت قانونی بوده ،وموجب مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده است ،بعلاوه مشخص می شود که عدم رسیدگی وکوتاهی دیوان بین المللی دادگستری، نسبت به شکایت ایران از آمریکا وعدم تعیین خسارت ، انحرافی روشن از سوی این رکن عالی قضایی سازمان ملل متحد از وظایف حتمی خویش بوده ومجوز اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول حقوق بین الملل ،و مفاد منشور ملل متحد را فراهم خواهد ساخت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

نویسندگان [English]

  • alireza ebrahimi 1
  • Sajaf Haidari 2
1 jurisprudence.theology.qom.qom.iran
2 فقه ومبانی حقوق اسلامی ،الهیات ،قم ،قم ،ایران
چکیده [English]

Obstract:

In the current system in the scene of international

relations, we are witnessing an increase in the unilateral actions of the United States of America, to ignore the rights of other governments, including the Islamic Republic of Iran. This country always uses economic sanctions as a tool to stop developing countries. Although the United States always justifies its interventionist measures to respect and guarantee human rights, this country has become one of the violators of human rights. Iran has seized the assets of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in line with the execution of this ruling. The issue of the investigation is to find out that the action of the United States under the pretext of supporting terrorist activities, participating in the production and proliferation of weapons of mass destruction, and money laundering in the region. And... what is its position in the international customary and treaty system, and what rights does Iran have in return. Although there has been research in this field in the past, but the innovation of the article is that it firstly clarifies that the action of the United States lacked legal authority, and is responsible for is the United States government's international law, in addition, it is clear that the failure of the International Court of Justice to investigate Iran's complaint against the United States and the failure to determine damages is a clear deviation by this supreme judicial pillar of the United Nations from its essential duties and the permission of the Islamic Republic to take countermeasures. Iran will provide according to the principles of international law and the provisions of the United Nations Charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic security
  • government immunity
  • seizure of property
  • International Court of Justice
  • Iran
  • America