کارویژه مسجد در تنسیقات انسانی؛ از نظم اجتماعی تا نظم حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشکده علوم انسانی یاسوج ایران

10.22091/rcjl.2024.10749.1053

چکیده

نهادهای اجتماعی و مشارکتی تحت عناوینی همچون تشکل های مردم نهاد، سهم مهمی در تربیت مدنی و جامعه پذیری افراد در کنش‌ها و واکنش‌ها برای تعاملات و ارتباطات و نظم‌دهی در ساحت زندگی اجتماعی بشر دارند که می‌توانند تأمین کننده و تضمین کننده نظم اجتماعی و به تبع آن نظم حقوقی باشند. مسجد یکی از مدل‌های با قدمت تاریخی از تشکل‌های اجتماعی مردم نهاد است که می‌توان در آن وجوه گوناگون از آموزش و تربیت شهروند را در ساحت‌های همگرایی، هم‌افزایی و همبستگی برای تحقق جامعه مطلوب و شایسته مورد مطالعه قرار داد. با رویکرد اسنادی و کتابخانه ای و بررسی مطالعات صورت گرفته، دریافت می‌شود که تربیت اخلاقی در نهاد مسجد، انسانِ ملتزم به هنجارهای اجتماعی و حقوقی پرورش می‌دهد که به پیشبرد مدنیت و جامعه پذیری اجتماعی و حقوقی منجر خواهد شد و اصولا می‌توان گفت که انسان تربیت یافته‌ی مسجد و هیأت، التزام عملی بیشتری به رعایت قواعد و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و جامعه مبتنی بر آموزش‌های مسجدمدار، با رویکرد کنترل درونی (در غیاب کنترل بیرونی) انسان‌های پایبندتری به نظم اجتماعی و نظم حقوقی تربیت خواهد کرد و با هزینه کمتر، برآمد آن جامعه‌‌ای بهینه‌ و شایسته‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The special function of the mosque in human arrangements: From social order to legal order

نویسندگان [English]

  • seyedebadelah jahanbin 1
  • sayedsajjad gholami 2
1 yasouj University
2 Faculty of Human Sciences, yasouj و University
چکیده [English]

Social and cooperative institutions, under titles such as non-governmental organizations, make an important contribution in civic education and socialization of people in actions and reactions required for interactions, communications, and regulation of human beings social life, and accordingly they can provide and guarantee the social order and consequently the legal order. The mosque is one of the historical models of non-governmental social organizations in which we can study various aspects of education and training of the citizens in the areas of convergence, synergy, and solidarity for the realization of a desirable and decent society. By taking a documentary and library approach and studying the literature, it has been found that moral education in the institution of mosque cultivates a person who is committed to social and legal norms, yielding to the advancement of social and legal civility and sociability. Basically, It is possible to maintain that a person trained by a mosque and a religious board has a greater practical commitment to complying with social and legal rules and regulations; a society founded on mosque-oriented education and an internal control approach (in the absence of external control), will train people who adhere more to the social order and the legal order, and at a lower cost, the result will be an optimal and more worthy society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque
  • function
  • norm
  • social order
  • legal order