بازپژوهی ممیزات ترور و محاربه در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه ومبانی حقوق و اندیشه امام خمینی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران

10.22091/rcjl.2024.10841.1060

چکیده

در حوزه فقه اجتماعی،مباحث امنیت و آسایش عمومی و بالخصوص سلب امنیت اجتماعی و اقدماتی چون محاربه که به رفتار های خوف انگیز همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سرد و گرم میباشد از جمله مسائل و مباحث جدی قابل توجه میباشدکه در فقه جزایی برای آن شدید ترین برخوردها و مجازات پیش بینی و در نظر گرفته شده است،همان گونه که به صراحت قرآن کریم به آن پرداخته است،در کنار آن بحث ترور و قتل های اغتیالی به جهت تناسب و همسنخ بودن با مباحث محاربه مورد توجه فقه جزایی به لحاظ مفهومی و حکمی میباشدو لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماعی و حکومی چنین مباحثی به طور مرتب بازپژوهی و به حکم استحداثی مورد تدقیق قرار گیرد.در مقاله پیش رو به مباحث مرتبط با محاربه و ترور با نگاهی به ممیزات آنها به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-examining the characteristics of terror and war in Imami jurisprudence

نویسندگان [English]

  • mustafa ghayoomzadeh 1
  • ahmad Moradkhani 2
  • alireza asgari 2
1 Doctoral student of the Fiqh and Foundations of Imam Khomeini's Law and Thought Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

In the field of social jurisprudence, the issues of public safety and comfort, especially the deprivation of social security, and actions such as war, which involves frightening behavior and the use of hot and cold weapons, are among the serious issues and issues that Penal jurisprudence has been foreseen and considered for the most severe encounters and punishments, as the Holy Qur'an has explicitly addressed it, along with the discussion of assassinations and assassinations in order to be compatible and parallel with the topics of war. Penal jurisprudence is conceptual and jurisprudential, and it is necessary to regularly re-examine such issues in a comprehensive view of social and administrative jurisprudence and to revise them as a construction rule. The analytical descriptive method has been discussed with library tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic jurisprudence
  • jurisprudence
  • war
  • civil objections
  • terrorism