بررسی فقهی کیفر گذاری بی حجابی از طریق محرومیت از حقوق اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه - مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

2 جامعه المصطفی العالمیه

10.22091/rcjl.2024.10793.1057

چکیده

ناهنجاری بی‌حجابی، زیان‌هایی به سلامت معنوی و زندگی اجتماعی مخصوصاً ثبات خانواده، به عنوان هسته اجتماع وارد می‌کند، از این رو واکنش کیفری در قبال آن ضروری است. قانونگذار کیفری ایران، از دو واکنش حبس و جزای نقدی استفاده کرده است، ولی نتایج، بیانگر عدم فائده آن بوده است. از این رو اخیرا کیفرگذاری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است، اگرچه حقوق اجتماعی به عنوان حقوق فرد در ارتباط با مؤسسات اجتماعی، تعریف می شود، ولی هم در این معنا و هم در مصادیق آن اجماع وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، ماهیت استفاده از این کیفر، را مورد بررسی قرار دهد. هرچند محرومیت از حقوق اجتماعی در مقایسه با زندان و جریمه نقدی، امتیازاتی دارد و در مواردی نیز در شریعت تجویز شده است اما به لحاظ فقهی در مواردی که با حیات فرد و حقوق اساسی او پیوند می‌خورد، مثلا محرومیت از پذیرش در مراکز درمانی، به نظر مشروع نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

jurespondence investigating of mal-veiling punishment throguh deprivation of social rights

نویسندگان [English]

  • gambar javid 1
  • golamreza peyvandi 2
  • mohammad ali haji deh abadi 2
1 Higher Education Institute of Human Sciences
2 Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The abnormality of Mal-veiling causes damage to spiritual health and social life, especially the stability of the family, as the core of society. Therefore, a criminal response is necessary. Criminal legislator of Iran, has used the two reactions of imprisonment and fine, But the results have shown that it is useless. Therefore, the punishment of deprivation of social rights has recently been proposed. Social rights are defined as individual rights in relation to social institutions, but both in this sense and in those examples, there is no Consensus In this article with descriptive analytical method and library sources, investigate the nature of the use of this punishment. But deprivation of social rights has advantages compared to prison and fine, and in some cases, it is also prescribed in Sharia. But from a jurisprudential point of view, in cases that are connected with the life of a person and his fundamental rights for example, refusing admission to medical centers does not seem legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Mal-veiling
  • Deprivation of social rights
  • Deprivation of treatment
  • Deprivation of fundamental rights