نویسنده = علیرضا ابراهیمی
بررسی فقهی حقوقی قاعده نفی سبیل در مذاکرات هسته‌ای وین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22091/rcjl.2023.9111.1017

فهیمه فضل زرندی؛ علیرضا ابراهیمی