موضوعات = حقوق
قلمرو وظایف ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری در برخورد با اشخاص غیر مرتبط با جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22091/rcjl.2023.9267.1022

اردوان ارژنگ؛ محمدرضا قربانی؛ فاطمه علی زاده


بررسی فقهی و حقوقی تصرف غیر مجاز بستروحریم رودخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22091/rcjl.2024.9466.1023

علیرضا ابراهیمی؛ رضا عسکری


جستاری در مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم با مطالعه فقه و حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.9866.1028

امیر احمدی؛ محمدرسول آهنگران


بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10169.1036

علیرضا ابراهیمی؛ سجاد حیدری


بازپژوهی فقهی-حقوقی حکم وضعی وتکلیفی پزشک در سقط جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10022.1034

پرویز باقری؛ عبدالجبار زرگوش نسب