بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 58-82

10.22091/rcjl.2023.8823.1010

محمدصادق یوسفی مقدم؛ سید محسن آل نبی


بررسی فقهی و حقوقی حکم خردشدگی و ترک‎خوردگی ستون فقرات

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 162-184

10.22091/rcjl.2023.8913.1013

رضا پورصدقی؛ سیده ثریا موسوی


واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 234-254

10.22091/rcjl.2023.9240.1020

محمد حسن حائری؛ سید محمود میرنوربخش؛ سعیده معصومی حصاری


بررسی فقهی حقوقی قاعده نفی سبیل در مذاکرات هسته‌ای وین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22091/rcjl.2023.9111.1017

فهیمه فضل زرندی؛ علیرضا ابراهیمی


قلمرو وظایف ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری در برخورد با اشخاص غیر مرتبط با جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22091/rcjl.2023.9267.1022

اردوان ارژنگ؛ محمدرضا قربانی؛ فاطمه علی زاده


شرط مالیت در معاملات ملکی در متاورس از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22091/rcjl.2024.9895.1032

محمد فائزی؛ روح الله بهرام ارجاوند


بررسی فقهی و حقوقی تصرف غیر مجاز بستروحریم رودخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22091/rcjl.2024.9466.1023

علیرضا ابراهیمی؛ رضا عسکری


جستاری در مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم با مطالعه فقه و حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.9866.1028

امیر احمدی؛ محمدرسول آهنگران


ارزیابی فقهی چالش‌های تعیین دیه ذهاب بخشی از منفعت گویایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.9888.1031

رضا پورصدقی؛ محمد نوذری فردوسیه


بررسی فقهی وحقوقی موقوفات در جنگل های شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10711.1052

مهدی محمدیان امیری؛ هرمز عباسی فیروزجاه؛ رحمان ولی زاده


کارکرد قاعده لا‌ضرر در احکام رفتار با حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10578.1044

محمد شفیعی؛ محمد فائزی


نقد دیدگاه فاضل مقداد از عنوان مجرمانه محاربه با رویکرد ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10257.1037

امیرحمزه سالارزایی؛ جمیله افروشته


بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10169.1036

علیرضا ابراهیمی؛ سجاد حیدری


بازپژوهی فقهی-حقوقی حکم وضعی وتکلیفی پزشک در سقط جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10022.1034

پرویز باقری؛ عبدالجبار زرگوش نسب


بررسی حکم سب مومن در ادله از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/rcjl.2024.10651.1046

فاطمه انصاری


مبنا یابی فقهی حق بر سلامت باروری زنان با نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/rcjl.2024.10681.1050

مریم آقایی بجستانی؛ سیمین رجبی